Privacy beleid

Privacy beleid ArtiDecor

Wanneer u onze webshop bezoekt, verzamelen we verschillende gegevens die wij gebruiken om u zo goed mogelijk tot dienst te zijn. Op de website www.artidecor.nl wordt uw privacy gerespecteerd en zorgt ArtiDecor ervoor dat alle persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. In ons Privacy beleid wordt uitgelegd welke gegevens wij verzamelen, voor welke doeleinde, hoe wij de gegevens krijgen en hoe u deze kunt aanpassen en wat uw rechten zijn.

Alle gegevens die ArtiDecor verzameld wordt, worden door ArtiDecor uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt en alleen na toestemming van de bezoeker. Dat kan o.a. zijn om het leveren van reserveringen die zijn geplaatst via de ArtiDecor website zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. ArtiDecor kan uw gegevens aan derden verstrekken voor zover het voor die derden noodzakelijk is om werkzaamheden voor ArtiDecor te verrichten, dan wel wanneer ArtiDecor ingevolge de wet/regelgeving daartoe wordt verplicht of wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. De informatie die u aan ArtiDecor geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hebben wij een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. U kunt contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming via info@artidecor.nl.

De gegevens die ArtiDecor verwerkt zijn,

 • Naam, voornaam, aanhef; Voor de juiste aanhef in de digitale communicatie, bijvoorbeeld over bestellingen, en het versturen van uw bestellingen.

 • Adres & postcode; Voor aflevering op het juiste adres bij online bestellingen en/of winkelbestellingen.

 • Telefoonnummer; Voor eventuele telefonische communicatie of bevestigingen bij online bestellingen.

 • Bedrijfsnaam (optioneel);

 • Voor eventuele communicatie en correct kunnen afleveren van uw geplaatste bestellingen; E-mailadres.

 • Land; Voor juiste adressering en aflevering van de door u bestelde producten.

Alleen voor bedrijven.

 • Uw bedrijfsnaam;

 • B.T.W.-nummer;

 • K.v.K.-nummer;

En verdere technieken om de webshop te kunnen verbeteren;

 • Click historie; Om aan de hand van de door u bezochte pagina’s op ArtiDecor.nl te analyseren welke productinformatie voor u interessant kunnen zijn en daarop aangepaste content te tonen, en om de bekendheid, functionaliteit en inhoud van ArtiDecor.nl te verbeteren.

 • IP-adres; Ter voorkoming en bestrijding van fraude en andere strafbare gedragingen en ter herkenning van de gebruiker.

 • Cookies; Om onze dienstverlening en webwinkel te optimaliseren, worden via onze webwinkel zogenaamde cookies op uw computer geplaatst. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een site naar uw computer wordt gestuurd. Met behulp van de cookies kunnen we een gebruikersprofiel van u maken en ervoor zorgen dat u bij een bezoek aan onze webwinkel niet herhaaldelijk dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren, en dat er gepersonaliseerde content aan u kan worden getoond. De meeste browsers kunnen zodanig worden ingesteld dat cookies worden geweigerd of dat u op de hoogte wordt gesteld wanneer u een cookie ontvangt.


Hoe beveiligt ArtiDecor.nl verzamelde informatie?

ArtiDecor.nl zorgt voor fysieke, elektronische en juridische beheerprocedures om de vertrouwelijkheid van uw persoonlijke informatie te beschermen, o.a. door:

 • Het beveiligen van alle financiële transacties gedaan via deze website met HTTPS-encryptie. ArtiDecor verwerkt alle financiële transacties in samenwerking met gecertificeerde betaal serviceproviders;

 • Het verzorgen van verschillende andere technische beveiligingsmethodes ter bescherming van verzamelde gegevens;

 • Alleen aan medewerkers die vanuit hun functie toegang tot de gegevens nodig hebben, toegang te verschaffen tot je persoonlijke informatie;

 • Alleen samen te werken met derden die waarborgen dat zij al hun computer hardware en processen adequaat beveiligen en die ervoor in staan dat uw gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor uw gegevens aan ArtiDecor heeft verstrekt.

Hoe lang bewaart ArtiDecor uw persoonsgegevens?

ArtiDecor bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. De bewaartermijn is afhankelijk van verschillende factoren. ArtiDecor moet uw gegevens vanwege een wettelijke verplichting minimaal 7 jaar bewaren. Dit zijn bijvoorbeeld factuur-, order- en betaalgegevens. Voor meer details omtrent onze bewaartermijnen kunt u contact opnemen met de klantenservice van ArtiDecor.

Welke keuzes heeft u met betrekking tot het verzamelen van uw persoonlijke informatie door ArtiDecor?

U kunt kiezen om:

 • Uw persoonlijke informatie te updaten of te corrigeren.

 • Af te melden van het ontvangen van e-mails op je e-mailadres.

 • Cookies bij het bezoeken van ArtiDecor.nl uit te schakelen.


ArtiDecor – Embrasse
Middenweg 268
1701 GJ Heerhugowaard
Telefoon 06 244 383 15
E-mail: info@artidecor.nl